Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Materiały edukacyjne

U autyków wzrok i słuch są od siebie oddzielone 2014-03-18

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają problem z integrowaniem napływających symultanicznie danych z oczu i uszu. Naukowcy z Vanderbilt University porównują to do źle zdubbingowanego filmu. Dr Mark Wallace uważa, że wyżej wymienione deficyty stanowią ostateczną przyczynę upośledzenia zdolności społecznych i komunikacyjnych autyków (w takiej sytuacji trudno się np. posługiwać językiem).

Amerykanie dodają, że uzyskane przez nich wyniki mogą mieć szersze zastosowanie, bo funkcjonowanie sensoryczne jest zmienione także w dysleksji czy schizofrenii. W ramach studium 32 prawidłowo rozwijających się 6-18-latków porównano z równoliczną grupą wysoko funkcjonujących autyków (grupy dopasowywano pod każdym możliwym względem, w tym pod kątem ilorazu inteligencji). Badani wykonywali zestaw zadań (w dużym stopniu były one generowane komputerowo). Naukowcy posługiwali się różnymi rodzajami bodźców audiowizualnych, w tym prostymi błyśnięciami i brzęczeniem, a także bardziej złożonymi bodźcami środowiskowymi, takimi jak uderzanie młotkiem w gwóźdź. Ochotników pytano, czy zdarzenia wzrokowe i słuchowe miały miejsce w tym samym czasie. Okazało się, że u autyków następowało wydłużenie okna czasowego wiązania (ang. temporal binding window, TBW), co oznacza, że mózg miał kłopot ze skojarzeniem zdarzeń wizualnych i słuchowych, które miały miejsce w określonym okresie. Dzieci z autyzmem mają problem z przetwarzaniem symultanicznych wejść z kanałów słuchowego i wzrokowego. Przypomina to oglądanie źle zdubbingowanego filmu, bo w ich mózgach fonia i obraz się ze sobą nie zgadzają - wyjaśnia dr Stephen Camarata. Analogiczne deficyty odnotowano także w przypadku odbioru audiowizualnych aspektów mowy. Camarata mówi, że w świadomości społecznej funkcjonuje obraz autyka zasłaniającego dłońmi uszy. Sądzimy, że jedną z przyczyn takiego zachowania może być próba kompensowania zaburzeń funkcjonowania czuciowego przez koncentrowanie się na jednym zmyśle naraz. Taka strategia może minimalizować niezgodności między kanałami.

Kategoria: Autyzm
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl