Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Archetypy rozwoju ruchowego

Archetypy są to najbardziej ogólne całościowe wzorce motoryczne w naszym systemie ruchowym. Pojawiają się i dojrzewają już w życiu płodowym. Dają podstawę dla przyszłego rozwoju oraz dojrzewania odruchów, nawyków i różnych umiejętności wykorzystywanych przez całe życie. Mają także wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Ich rozwój przebiega według genetycznego programu motorycznego. Szczególnie podczas pierwszych miesięcy życia dziecka obserwujemy wyraźnie pojawianie się pewnych wzorców ruchowych w określonym czasie, właściwych dla wszystkich dzieci jak np. ruchy homologiczne, homolateralne, naprzemienne itp. Każdy etap rozwoju ruchowego ma swoje przełożenie na rozwój mózgu dlatego musimy zadbać o to, aby każde dziecko przepracowało wszystkie wzorce ruchowe, gdyż to daje podstawę do ukształtowania się prawidłowego napięcia mięśniowego, prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka który niezbędny jest do rozwoju całego układu nerwowego, również sfery emocjonalnej i intelektualnej.

Celem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu opartych na rozwoju archetypowych wzorców ruchowych.

 

Program kursu Archetypy Rozwoju Ruchowego

1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną

2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka

3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych

4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się

5. Schematy ruchów archetypowych

a)    Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn

b)    Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe

c)    Wertykalny wyprost tułowia

d)    Lateralne zgięcie i wyprost tułowia

e)    Ruch homologiczny (obustronny)

f)    Ruch homolateralny / jednostronny

g)    Ruch kontralateralny / naprzemienny

h)    Ruch intencjonalny / zamierzony

6. Struktura schematu

7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu

8. Zadania schematu

9. Wpływ na rozwój odruchów

10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące

a)    Modalność sensoryczna

b)    Modalność sensoryczno-motoryczna

c)    Modalność motoryczna

 

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

Szkolenie trwa 2,5 dnia (24 h dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Miejsce szkolenia: OENiPAS Czudec k. Rzeszowa

Koszt 670 zł.

Zaliczka do 02.05.2018 - 300zł

Pełna wpłata do 25.05.2018

Wpłaty na konto:

ASPI Joanna Pyra

Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Certyfikat z Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka Metody Masgutowej: mgr Joanna Kowalewska

zapisz się

Najbliższe kursy:

17 marca 2018

Wspomaganie Rozwoju Dzieci – Szkolny Program Interwencyjny – Integracja Odruchów Sally Goddard-Blythe.

2-DNIOWE SZKOLENIE PODST...

Zapisz się!

14 kwietnia 2018

HANDLE I

  Szkolenie HANDLE® I stopnia To jedyne...

Zapisz się!

15 kwietnia 2018

RDI

RDI™ (Relationship Development Intervention) znany w Polsce jako pro...

Zapisz się!

12 maja 2018

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu Mar...

Zapisz się!

26 maja 2018

RDI

RDI™ (Relationship Development Intervention) znany w Polsce jako pro...

Zapisz się!

01 czerwca 2018

Archetypy rozwoju ruchowego

Archetypy są to najbardziej ogólne całościowe wzorce motoryczne w naszym systemie rucho...

Zapisz się!

23 czerwca 2018

Karmienie terapeutyczne

ZAPRASZAMY  NA KURS PODSTAWOWY Karmienie terapeutyczne i możliwości interwencji żyw...

Zapisz się!
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl