Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Terapia NeuroTaktylna I

Terapia neurotaktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. 

Terapia neurotaktylna dr Swietłany Masgutowej jest jedną z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. 

Współdziała ona z metodą integracji odruchów. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Techniki te wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

·integrację odruchów, 

·zakres napięcia mięśniowego, 

·integrację sensomotoryczną, 

·świadomość kinestetyczną.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposób diagnozowania, zasady i techniki masażu oraz rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w terapii taktylnej.

Część II terapii NeuroTaktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

 Plan szkolenia z Terapii NeroTaktylnej obejmuje:

1. Założenia Terapii Neuroaktylnej wg. dr S. Masgutowej.

2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje.

3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy.

4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju.

5. Skóra i propriocepcja. 

6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku. 

7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną.

8. Dotyk a odruchy niemowlęce.

9. Terapia Neurotaktylna a wyzwanie rozwojowe. 

10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii taktylnej.

11. Kroki Terapii Neurotaktylnej.

 

 

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

·porażeniami mózgowymi, 

·autyzmem, 

·zachowaniami agresywnymi, 

·lękami i fobiami, 

·opóźnieniami w rozwoju umysłowym, 

·nadpobudliwością psychoruchową, 

·trudnościami w nauce, 

·zaburzeniami mowy,

·zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Kurs przeznaczony jest dla:

terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat,rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pragnących na co dzień pomagać swoim podopiecznym.

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu Terapii neurotaktylnej wydany przez Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej
 

Kurs obejmuje 18 godzin dydaktycznych.

Sobota: 9:00 - 17:00, niedziela 9:00 - ok. 15:00

Miejsce: OENiPAS Czudec

Koszt: 590 zł

Zaliczka do 02.05.2017 - 250zł

Pełna wpłata do 18.05.2017

Wpłaty na konto:

ASPI Joanna Pyra

Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772

 

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody - mgr Joanna Kowalewska

zapisz się
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl