Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Integracja Odruchów Ustno - Twarzowych I st.

Integracja odruchów ustno-twarzowych


Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin)

Przeznaczenie programu

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

 

Integracja odruchów

Integracja odruchów to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia.Twórcą programu jest dr Swietłana Masgutowa, która swoją pracę oparła na badaniach, doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

 

Cel programu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

 

Skuteczność

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów, rehabilitantów,
 • pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się,
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

 

Program szkolenia

Program szkolenia ‘Integracja odruchów ustno-twarzowych”

 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg. dr S. Masgutowej:
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Przebieg kursu:

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00

Koszt: 590 zł

Zaliczka do 01.02.2018 - 200 zł

Pełna wpłata do 12.02.2018

Wpłaty na konto:

ASPI Joanna Pyra

Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772


Miejsce szkolenia: Rzeszów

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody: Joanna Kowalewska

zapisz się
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl