Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Wspomaganie Rozwoju Dzieci – Szkolny Program Interwencyjny – Integracja Odruchów Sally Goddard-Blythe.

2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE
dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
 

data 17-18.03.2018
miejsce: OENiPAS Czudec ul.Rzeszowska 82

prowadzenie:
mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI, Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, terapeuta traumy wg SE, Trener INPPProgram szkolenia:

 

Dzień I. (sobota) godz. 9.00-17.00:
– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)
 
Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-14.00:
– Testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.
 
Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska
uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

cena: 450 zł/ osoba,

Zaliczka do 10.03.2018 - 200 zł
 
Pełna wpłata do 16.03.2018
 
Wpłaty na konto:
 
ASPI Joanna Pyra
 
Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772
zapisz się

Najbliższe kursy:

17 marca 2018

Wspomaganie Rozwoju Dzieci – Szkolny Program Interwencyjny – Integracja Odruchów Sally Goddard-Blythe.

2-DNIOWE SZKOLENIE PODST...

Zapisz się!

14 kwietnia 2018

HANDLE I

  Szkolenie HANDLE® I stopnia To jedyne...

Zapisz się!

15 kwietnia 2018

RDI

RDI™ (Relationship Development Intervention) znany w Polsce jako pro...

Zapisz się!

12 maja 2018

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu Mar...

Zapisz się!

26 maja 2018

RDI

RDI™ (Relationship Development Intervention) znany w Polsce jako pro...

Zapisz się!

01 czerwca 2018

Archetypy rozwoju ruchowego

Archetypy są to najbardziej ogólne całościowe wzorce motoryczne w naszym systemie rucho...

Zapisz się!

23 czerwca 2018

Karmienie terapeutyczne

ZAPRASZAMY  NA KURS PODSTAWOWY Karmienie terapeutyczne i możliwości interwencji żyw...

Zapisz się!
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl