Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu

Marzeniem każdego z rodziców dziecka ze spektrum autyzmu jest by zaczęło mówić i komunikować się z otoczeniem. Dla specjalistów ten aspekt terapii też jest szczególnie ważny i często stanowi istotny miernik postępów dziecka. Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników technik wspierania komunikacji u osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną, a także podstaw teoretycznych rozwoju komunikacji człowieka. Systemy alternatywnej i wspomagającej komunikacji pozwalają osobom ze spektrum autyzmu skutecznie porozumiewać się z otoczeniem na wielu płaszczyznach. Techniki te polecane są zarówno osobom niemowiącym, jak i posługującym się mową werbalną. Wieloletnie doświadczenia naszego zespołu, poparte badaniami klinicznymi, pozwalają jednoznacznie stwierdzić liczne korzyści z wprowadzania takich form komunikacji. Wśród nich dominują: zapobieganie wtórnej niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniom emocjonalnym oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Najważniejszą korzyścią jest jednak udowodniony związek między rozwojem komunikacji, a pojawianiem się funkcjonalnej mowy werbalnej. Dzięki systemowi warsztatów, prezentacjom popartym materiałami wideo oraz okazji do dyskusji, uczestnicy nabędą kompetencji w zakresie rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem na wielu poziomach – od fazy imperatywnej, po zaawansowaną deklaratywną, mowę dialogową i narrację.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: OENiPAS Czudec

Koszt: 280 zł

Zaliczka do 09.04.2018 - 100zł

Pełna wpłata do 21.05.2018

Istnieje możliwość zamówienie obiadu i noclegu przez organizatora

Wpłaty na konto:

ASPI Joanna Pyra

Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772

zapisz się

Najbliższe kursy:

17 marca 2018

Wspomaganie Rozwoju Dzieci – Szkolny Program Interwencyjny – Integracja Odruchów Sally Goddard-Blythe.

2-DNIOWE SZKOLENIE PODST...

Zapisz się!

14 kwietnia 2018

HANDLE I

  Szkolenie HANDLE® I stopnia To jedyne...

Zapisz się!

15 kwietnia 2018

RDI

RDI™ (Relationship Development Intervention) znany w Polsce jako pro...

Zapisz się!

12 maja 2018

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu Mar...

Zapisz się!

26 maja 2018

RDI

RDI™ (Relationship Development Intervention) znany w Polsce jako pro...

Zapisz się!

01 czerwca 2018

Archetypy rozwoju ruchowego

Archetypy są to najbardziej ogólne całościowe wzorce motoryczne w naszym systemie rucho...

Zapisz się!

23 czerwca 2018

Karmienie terapeutyczne

ZAPRASZAMY  NA KURS PODSTAWOWY Karmienie terapeutyczne i możliwości interwencji żyw...

Zapisz się!
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl