Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Samoświadomość - podstawa motywacji każdego człowieka

09 czerwca 2018

Samoświadomość - podstawa motywacji każdego człowieka

Liczne badania naukowe oraz doświadczenia naszych specjalistów pokazują, że osoby ze spektrum autyzmu znacząco różnią się od ludzi o typowym rozwoju w zakresie świadomości samych siebie. Samoświadomość, podobnie jak inne obszary, rozwija się wg określonego porządku i związana jest z zainteresowaniem sobą samym, jako człowiekiem od najmłodszych lat. Kluczowy problem osób ze spektrum, jakim jest większe zainteresowanie przedmiotami, niż ludźmi powoduje, że nabywanie wiedzy o sobie przebiega w odmienny sposób, bardzo często komplikując życie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wspierać rozwój samoświadomości u osób z autyzmem, zwiększając tym samym ich szanse na satysfakcjonujące życie.

czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: OENiPAS Czudec

Koszt: 420 zł

Zaliczka do 25.05.2018 - 100zł

Pełna wpłata do 08.06.2018

Istnieje możliwość zamówienie obiadu i noclegu przez organizatora (na tydzień przed szkoleniem)

Wpłaty na konto:

ASPI Joanna Pyra

Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772

zapisz się

Najbliższe kursy:

09 czerwca 2018

Samoświadomość - podstawa motywacji każdego człowieka

Samoświadomość - podstawa motywacji każdego człowieka L...

Zapisz się!

23 czerwca 2018

Karmienie terapeutyczne

ZAPRASZAMY  NA KURS PODSTAWOWY Karmienie terapeutyczne i możliwości interwencji żyw...

Zapisz się!

24 czerwca 2018

Empathy Dolls - lalki terapeutyczne

Zapisz się!

10 października 2018

Trening Zastępowania Agresji (ART)®

Zapisz się!
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl