Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Samoświadomość osób z ASD

15 września 2018

Liczne badania naukowe oraz doświadczenia naszych specjalistów pokazują, że osoby ze spektrum autyzmu znacząco różnią się od ludzi o typowym rozwoju w zakresie świadomości samych siebie. Samoświadomość, podobnie jak inne obszary, rozwija się wg określonego porządku i związana jest z zainteresowaniem sobą samym, jako człowiekiem od najmłodszych lat. Kluczowy problem osób ze spektrum, jakim jest większe zainteresowanie przedmiotami, niż ludźmi powoduje, że nabywanie wiedzy o sobie przebiega w odmienny sposób, bardzo często komplikując życie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wspierać rozwój samoświadomości u osób z autyzmem, zwiększając tym samym ich szanse na satysfakcjonujące życie.

Termin:15-16.09.2018
Miejsce: OENiPAS Czudec
Cena:400 zł
wpłaty do 12.09.2018 na konto:

ASPI Joanna Pyra
Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772

zapisz się

Najbliższe kursy:

15 września 2018

Samoświadomość osób z ASD

Liczne badania naukowe oraz doświadczenia naszych specjalistów pokazują, że osoby z...

Zapisz się!

10 października 2018

Trening Zastępowania Agresji (ART)®

Zapisz się!
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl